Öller & Co.

Anton Henrik Öller var född 1816 och hade en brokig bakgrund när han år 1857 startade verkstaden Öller & Co med tanke på att i första hand arbeta med utrustning för telegrafi.

Öller var son till en apotekare och hade tidigare arbetat som kontorist och handelsbokhållare men även startat och drivit en mindre sidenfabrik i Stockholm. Vare sig fabriken eller den efterföljande verksamheten att odla mullbärsträd avsedda för silkesmaskar verkar dock ha blivit någon bättre affär.

Tillsammans med några vänner började Öller i början av 1850-talet att experimentera med en elektrisk telegraf och 1853 var han med om att bygga den första elektriska telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala.

Därefter hade Öller flera anställningar inom det spirande Telegrafverket och fortsatta även på fritiden att försöka förbättra utrustningen efter egna idéer.

Det är i detta sammanhang som Öller startar sin verkstad för att i ännu större utsträckning få arbeta med den tekniska och mekaniska utvecklingen. Samtidigt stod han under lång tid på Telegrafverkets lönelista och fick även direkt statsunderstöd för att verkstaden skulle kunna överleva.

Öllers arbetsgivare och vänner lyckades få den dåvarande statsmakten att anse verkstaden som något av ett nationellt behov som skulle främjas.
Firman tillverkade utrustning för i första hand Telegrafverkets eget behov såsom morsetelegrafapparater och morsenycklar men även varje handa andra produkter som symaskiner, elektroterapeutiska apparater, ringklockor mm.

År 1875 då firman var som störst hade Öller 58 arbetare, däribland flera sedermera betydande personligheter för den svenska industrins utveckling.

De närmare omständigheterna kring Öllers telefontillverkning är inte kända men klart är att han var tämligen tidigt ute, troligen redan på senhösten 1877 eller tidigt 1878.
Det firman tillverkade var magnettelefoner med hästskomagnet och de kan betraktas som mycket nära kopior av motsvarande apparat från tyska Simens & Halske. Vi talar om modellen med läderklätt metallhölje.
Öller tillverkade även väggkonsoler i trä till dessa telefoner och vi kan se ett par exempel på dessa i museets samlingar.

Det finns inga belägg för att Öller fortsatte med någon ytterligare eller mer utvecklad telefonmodell och det är oklart hur många magnettelefoner firman totalt tillverkade. En kvalificerad gissning antyder är att produktionen inte översteg de ca 400 magnettelefoner som Ericsson tillverkade under samma tid. Henrik Öller tycks ha förstått att yngre och mer affärssinnade konkurrenter snart ändå skulle ta hem spelet och redan 1886 började han avveckla sin rörelse men viss del av verksamheten kvarstod till ett år efter hans död 1889.

I efterhand kan man kanske säga att Öller var mer entusiast och pionjär än affärsman. Han grundade en industrigren men andra var ämnade att fira dess triumfer och den som borde ha kunnat rycka åt sig ledningen var en annan egensinnig uppfinnare i Jönköping.


<< Tillbaka till Telegrafverkets historia Vidare till Hakon Brunius >>